TRADUCTIONS
RECHERCHE
Contact   |   À propos du site

L'ÉQUIPE INTERNATIONALE

PHÙNG Ngọc Kiên

Ngày tháng năm sinh : 16/2/1976 Hà Nội
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội 1996.
Email : pkienvvh@gmail.com hoặc pnkien@yahoo.com
Nơi công tác : Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học
20 Lý Thái Tổ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Téléphone : (84-4) 39361282
Télécopie : (84-4) 38250385
DĐ : (84)-978593976
Trình độ : Tiến sĩ văn học Pháp và văn học so sánh (2013, Université Paris-Diderot). Đề tài : Les Marqueurs de personne dans les traductions de Flaubert au Việt Nam (Avec mention très honorable).

Đã công bố (công trình chính)
Bài viết

 1. Yếu tố "lời thơ" trong thơ trào phúng trung đại, TB Khoa học: Các khoa học xã hội (Trường đại học sư phạm Hà Nội), 2000 Số:  5, Trang:  33-39, ISSN:  0868-3719, Từ khoá:  Thơ;  Thơ trào phúng;  Văn học

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN03/200801164705626292

 1. Kiểu thời gian sử thi trong tiểu thuýêt Những người lao động biển cả của Hugo. Tạp chí Văn học No6.2002.
 2. Nhịp điệu phi lý và những khoảng lặng trong tiểu thuyết Bà Bôvary. Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại học sư phạm No 2.2003.
 3. Thời gian suy tư hủy diệt kịch tính trong tiểu thuyết Bà Bôvary. Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại học sư phạm No 3.2004
 4. G. Flaubert và tiểu thuyết thế kỷ XX. Tạp chí Nghiên cứu Văn học No 10.2004.
 5. Lịch sử văn học phương Tây qua cái nhìn của E. Auerbach, Tạp chí Nghiên cứu Văn học No 8.2005. (http://vienvanhoc.org.vn/reader/?id=178&menu=74 )
 6. Ý thức đổi mới văn xuôi hạn chế trong Thạch Lam, Tạp chí Nghiên cứu Việt học, Viện Việt học Hamburg (Đức) 2/3-2006/2007. (http://www.vietnamistik.com/publikation/2.&3.Analen%20der%20Hamburger%20Vietnamistik.pdf)
 7. Tiếp nhận tiểu thuyết “Bà Bôvary” ở Việt nam, Tạp chí Nghiên cứu Văn học No 4.2007.
 8. Cấu trúc truyện kể trong “Không gia đình” và việc tiếp nhận ở Việt Nam, Tạp chí văn học nước ngoài, Hội nhà văn, 5.2007.
 9. Y. Leclerc, N. Benhamou, E. Vincent (dir.), Guy de Maupassant, Turnhout, Brepols Publishers, coll."Bibliographie des Écrivains Français", 2009, approx. 1690 p. Article de Maupassant au Việt Nam. http://www.fabula.org/actualites/y-leclerc-n-benhamou-e-vincent-dir-guy-de-maupassant_29363.php
 10. Nghiên cứu xã hội học về trường hợp Trần Dầntrong Nghiên cứu văn học Việt Nam- Những khả năng và thách thức thuộc Tủ sách Khoa học Xã hội Nhân văn Havard-Yenching, NXB Thế giới 2009. http://www.harvard-yenching.org/publications-and-projects/vietnamese-publication-series/)
 11. LA STRUCTURE DU RÉCIT DANS « SANS FAMILLE » ET SA RÉCEPTION AU VIETNAM in L'Oeuvre pour la jeunesse d’Hertor Malot (Une lecture contemporaine internationale), sous la direction de Jean Foucault, L’Harmatan 9.2009 (v. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&sr=7).
 12. « Phiên chợ Giát » từ góc nhìn hiện tại, Tạp chí Nghiên cứu văn học 9.2010, số chuyên đề về tự sự học.
 13. Kinh nghiệm thẩm mỹ trong văn học Việt Nam qua trường hợp “Văn chương và hành động” của Hoài Thanh, TCVH 11.2012. Bài trích in từ báo cáo trong Hội thảo quốc tế do Viện Khoa học xã hội và Viện Havard-Yenching phối hợp tổ chức tại Hà Nội 14-15/3/2011 (http://vienvanhoc.org.vn/?menu=126), (http://www.harvard-yenching.org/events/past-events/).
 14. Chủ thể phát ngôn của Vũ Trọng Phụng, TC NCVH 11.2013 (tiếp chuyên đề Vũ Trọng Phụng 10.2013).
 15. Bàn về hiệu ứng đọc lý thuyết phê bình nước ngoài, trường hợp bản dịch « Độ không của lối viết », TCVH 7.2014, từ HTQG về đổi mới văn học 5.2014.
 16. Văn học lãng mạn Pháp và sứ mệnh tự do, TCVH 11.2014. 
 17. Kịch Corneille trên tạp chí Nam Phong và việc xây dựng huyền thoại lập quốc, Văn hóa Nghệ An 282, 12.2014

Hội thảo và công bố

 1. Mimésis và phương pháp so sánh văn học. – Bài tham gia Hội thảo Văn học so sánh tại trường Đại học sư phạm 5.2004. In trong Văn học so sánh, nghiên cứu và triển vọng (Trần Đình Sử, Lã Nhâm Thìn, Lê Lưu Oanh tuyển chọn), Nxb ĐHSP,  2005, tr. 68-83.
 2. Một vài hoạt động văn học giai đoạn hòa bình lập lại (1954-1958) xét từ lý thuyết “trường” của P.Bourdieu, Hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành Quảng Bình 7.2007 do Viện Văn hóa tổ chức và quỹ Ford tài trợ.
 3. Thỏa ước ba bên trong nghiên cứu tự sự, Hội thảo Tự sự học tại khoa Văn trường Đại học sư phạm Hà Nội 1.2008
 4. Kinh nghiệm thẩm mỹ trong văn học Việt Nam qua trường hợp “Văn chương và hành động” của Hoài Thanh, Hội thảo quốc tế do Viện Khoa học xã hội và Viện Havard-Yenching phối hợp tổ chức tại Hà Nội 14-15/3/2011 (http://vienvanhoc.org.vn/?menu=126), (http://www.harvard-yenching.org/events/past-events/). In lại một phần trong TCVH 11.2012 và toàn văn năm … (sẽ in).
 5. Ảnh hưởng, tiếp nhận và đối thoại. Hội thảo về tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam thời kì đổi mới, Khoa Văn học, Đại học Khoa học và xã hội nhân văn Hà Nội 11.2011. In trong Kỷ yếu hội thảo ĐH KHXHNV 2011.
 6. La vue d’un écrivain de l’empire sur le paysage oriental, cas de « Salammbô » de Flaubert, Conférence New Orléans de FCHS 6.2012.

http://www.frenchcolonial.org/Archive/Previous%20Conferences/PastConferencePrograms/2012%20New%20Orleans.pdf

 1. La lecture de Rousseau au Việt Nam pendant la guerre froide, Hội thảo quốc tế Grejswald University, Đức 4-5.10.2012. http://rousseaustudies.free.fr/
 2. L’expérience de lecture de Rousseau dans le premier quart du XX siècle au Việt Nam, Journée d’étude sur Rousseau et la modernité asiatique, dirigée par Tanguy L’Aminot., 15.12.2012. (Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles. Université de Paris-Sorbonne. C.N.R.S. U.M.R. 8599 SÉMINAIRE DE L’ÉQUIPE JEAN-JACQUES ROUSSEAU. http://rousseaustudies.free.fr/
 3. Le théâtre de Corneille dans la revue Nam Phong, Colloque international, Université de Marseille, 14-17/10/2013.
 4. Kịch Corneille trên tạp chí Nam Phong và việc xây dựng huyền thoại lập quốc, Kỷ yếu Hội thảo VHSS, ĐH Huế, 4.2014
 5. Les voix feminines croisées dans la traduction francophone, Hội thảo quốc tế về Việt Nam đương đại : Văn học, điện ảnh và ngôn ngữ, do INALCO tổ chức, Paris, 17-19/3/2014.

Xem : http://www.anneefrancevietnam.com/france-vietnam/programmation/education-sciences/colloque-le-vietnam-contemporain-litterature-cinema-linguistique/

 1. Bàn về hiệu ứng đọc lý thuyết phê bình nước ngoài, trường hợp bản dịch « Độ không của lối viết », HT quốc gia về đổi mới văn học 5.2014. Bài in trên TCVH 7.2014. 
 2. Sự xuất hiện của « văn học » trong tiến trình hiện đại hóa đầu thế kỷ, Hội thảo tiếp nhận tư tưởng văn nghệ đầu thế kỷ, Đề án Nhà nước, Ban tư tưởng văn hóa TW, 2.10.2014
 3. Dịch văn chương như là (những) sự vi phạm, HT quốc tế dịch văn học, ĐH KHXH&NV 27-28.10.2014. 

Dịch

 1. Quan niệm văn chươngPháp thế kỷ XX (dịch chung), NXB Văn học 2005
 2. Lý luận phê bình văn học nước ngoài thế kỷ XX, NXB Giáo dục 2007 (tham gia dịch và biên tập).
 3. Hérodias Légende de saint Julien  Hospitalier, Tạp chí văn học nước ngoài, Hội nhà văn, 2.2009 [Revue des littératures étrangères -Association des écrivains 2.2009] (sẽ in lại tại Cty Truyền thông Nhã Nam 2015)
 4. Khảo luận về Quà tặng, Marcel Mauss, (đồng dịch giả), Nhà xuất bản Thế giới 2009.
 5. Mimésis, Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây¸ Erich Auerbach, Tủ sách Tinh hoa, Nxb Tri Thức 12.2014.
 6. Các bản dịch về lý thuyết văn học đăng rải rác trên TCVH và VHNN.

Các công trình tham gia

  1. Điều tra sơ bộ việc dịch văn học nước ngoài trên báo chí Việt Nam trong thế kỷ XX, công trình cấp cơ sở của Phòng VHNN 2003.
  2. Các trào lưu lý thuyết văn học thế kỷ XX (2005-2006), công trình cấp Bộ của phòng VHNN.
  3. Các vấn đề dịch và giới thiệu cuốn Mimesis của Auerbach. Công trình cấp cơ sở 2007.
  4. Xã hội học Văn học (2008-2009), công trình cấp Bộ do GS.TS. Lộc Phương Thủy chủ trì.
  5. Tự sự học, lý thuyết và ứng dụng (2009-2010), công trình tập thể do PGS.TS. Lê Thị Phong Tuyết chủ trì.
  6. Lý thuyết văn học Pháp thế kỷ XX (2010-2012), công trình thuộc quỹ NAFOSTED do GS.TS. Lộc Phương Thủy chủ trì.
  7. Dịch văn học Pháp theo lý thuyết polysysteme (2012-2014), công trình do quỹ NAFOSTED tài trợ.
  8. Phân tầng đa hệ thống trong việc đọc và giới thiệu văn học Pháp ở Việt Nam, công trình cấp cơ sở 2014.
  9. Các chủ đề của chủ nghĩa lãng mạn (2015-2017), Công trình cấp Bộ của phòng VHNN do Ts Hoàng Tố Mai chủ trì.

Sách

  1. Xã hội học văn học, đồng tác giả, Nxb ĐHQG 2014.